Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ClassAnt / In the current issue of ClassAnti

Classical Antiquity 37:2 (2018)
  • Calloway Scott, "Gender in the Temple: Women's Ailments in the Epidaurian Miracle Cures," 321-350 (abstract)
  • Sergio Yona, "An Epicurean “Measure of Wealth” in Horace, Satires 1.1," 351-378 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: