Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

Steven Schweitzer, "Covenant in the Persian Period"

Δεν υπάρχουν σχόλια: