Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Oικογένεια και οι πρώτοι μαθητές του Ιησού / Family and early Jesus movement

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Paul B. Duff (The George Washington University) δημοσιεύει ένα σύντομο κείμενο σχετικά με τον τρόπο που οι πρώτοι μαθητές του Ιησού αντιμετωπίζουν την οικογένεια και τις αξίες που συνδέονται με αυτήν:

Δεν υπάρχουν σχόλια: