Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του HeyJ / In the current issue of HeyJ

Heythrop Journal 60:1 (2019)

Robert Miller, "What the Old Testament Can Contribute to an Understanding of Divine Creation," 29-40 (abstract)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: