Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Sarah Bond / Review of Sarah Bond's new book

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Alexander D. Perkins συζητά το νέο βιβλίο της Sarah Bond, Trade and Taboo: Disreputable Professions in the Roman Mediterranean. University of Michigan Press: Ann Arbor, 2016: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: