Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 52:1 (2018)

Francois P. Viljoen, "The controversy dialogue leading towards Jesus’ severe response in Matthew 23"

Δεν υπάρχουν σχόλια: