Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Το National Geographic για τα χειρόγραφα του Κουμράν και το κυνήγι των χειρογράφων / NG on Qumran manuscripts and the manuscript hunt

Στο τρέχον τεύχος του National Geographic δημοσιεύεται ένα εκτενές άρθρο συνοδευόμενο από εξαιρετικές φωτογραφίες σχετικά με τα χειρόγραφα του Κουμράν, την κριτική του κειμένου και το κυνήγι χειρογράφων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: