Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Η επίδραση των ιστοριών για τον Σαργκών στο Δευτερονόμιο / The influence of Sargon's stories on Deuteronomy

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Don C. Benjamin συζητά την επίδραση που άσκησαν οι ιστορίες για τον Σαργκών στο Δευτερονόμιο και στον τρόπο που σύμφωνα με αυτό ο Μωυσής μοίρασε τη γη στο λαό:

Δεν υπάρχουν σχόλια: