Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 52:1 (2018)

Mookgo S. Kgatle, "Globalisation of missions: An exegesis on the Great Commission (Mt 28:18–20)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: