Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Ερωταποκρίσεις κι η απόκρυφη παράδοση στον Βυζάντιο / Erotapokriseis and apocryphal tradition in Byzantium

Στο ιστολόγιό του, Αpocryphicity, o Tony Burke έχει αναρτήσει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για το φιλολογικό είδος των Ἐρωταποκρίσεων κατά τη βυζαντινή περίοδο κι η σχέση του με την απόκρυφη παράδοση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: