Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 74:3 (2018)

Douglas Mangum, "The Biblical Hebrew idiom ‘lift the face’ in the Septuagint of Job"

Δεν υπάρχουν σχόλια: