Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RTR / An article of biblical interest in the current issue of RTRt

Reformed Theological Review 77:1 (2018)

Steven Voorwinde, "More of Paul's Emotions in Philippians"

Δεν υπάρχουν σχόλια: