Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

David M. Dalwood, "Solomon, God, and Sharon Rose Walk into a Song: Dialoguing Polysemy in the Song of Songs"

Δεν υπάρχουν σχόλια: