Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 70:4 (2017)

Grant Macaskill, "History, providence and the apocalyptic Paul," 409-426 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: