Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του VE / Two new articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: