Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Ένα αντιοχειανό εξηγητικό εγχειρίδιο / An Antiochene handbook on biblical exegesis

Μολονότι μας είναι γνωστή η πραγματεία του Ωριγένη για την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων στο Περί Ἀρχῶν έργο του, το έργο του Αδριανού, Eἰσαγωγὴ εἰς τὰς θείας γραφάς, δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει το νέο βιβλίο του Peter W. Martens στις εκδόσεις της Oxford University Press. Ο Martens επανεκδίδει το κείμενο με βάση τις παλαιότερες εκδόσεις και το νέο χειρόγραφο Conventi Soppressi 39 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας συνοδευόμενο από αγγλική μετάφραση, σχόλια κι εκτενή εισαγωγή:

Peter W. Martens (επιμ.), Adrian's Introduction to the Divine Scriptures: An Antiochene Handbook for Scriptural Interpretation, Oxford University Press 2017
ISBN: 9780198703624
350 σελίδες
$180.00

Διαβάστε μία σύντομη παρουσίασή του από τον συγγραφέα του στο Ancient Jew Review.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: