Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 82:3 (2017)

  • Michael Tilly, "Aus der Literatur zum antiken Judentum 1998–2015," 195-223 (abstract)
  • Andreas Lindemann, "Neuere Literatur zu neutestamentlichen Wundererzählungen," 224-279 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: