Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: