Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

H King James: θετική κι αρνητική κριτική / King James: positive and negative criticism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο κείμενο της Ellie Gebarowski-Shafer (Middlebury College) σχετικά με την κριτική πρόσληψη της μετάφρασης του King James: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: