Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:3 (2017)

  • Samuel Vollenweider, "Die historisch-kritische Methode – Erfolgsmodell mit Schattenseiten: Überlegungen im Anschluss an Gerhard Ebeling," 243-259 (abstract)
  • Knut Backhaus, "Aufgegeben? Historische Kritik als Kapitulation und Kapital von Theologie," 260-288 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: