Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Τα χριστιανικά μαγικά φυλακτήρια της αρχαιότητας / Ancient Christian magical amulets

Στην ιστοσελίδα asorblog.org ο καθηγητής στο Παν/μιο της Ottawa, Theodore de Bruyn, δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τον τρόπο που οι χριστιανοί υιοθέτησαν τις μαγικές πρακτικές και κυρίως τα μαγικά φυλακτήρια από το περιβάλλον τους και τους έδωσαν χριστιανικό "χρώμα":

Δεν υπάρχουν σχόλια: