Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

H ιουδαϊκή αποκαλυπτική στα κείμενα της Καινής Διαθήκης / Jewish apocalyptic in the NT texts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Benjamin E. Reynolds σχετικά με την αξιοποίηση της ιουδαϊκής αποκαλυπτικής παράδοσης στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη χρήση της ιιουδαϊκής αποκαλυπτικής στη διδασκαλία του Ιησού και του Παύλου και παρατηρεί ότι η ΚΔ αξιοποιεί το βασικό χαρακτηριστικό της αποκαλυπτικής, το οποίο είναι εκείνο της αποκάλυψης των κρυμμένων ουράνιων μυστηρίων στους εκλεκτούς διαμέσου συνήθως ενός ουράνιου όντος (π.χ. ενός αγγέλου). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: