Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:3 (2017)

  • Jeremiah Coogan, "Mapping the Fourfold Gospel: Textual Geography in the Eusebian Apparatus," 337-357 (abstract)
  • Sissel Undheim, "The Wise and the Foolish Virgins: Representations of Vestal Virginity and Pagan Chastity by Christian Writers in Late Antiquity," 383-409 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: