Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / New articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: