Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Η υγεία στον αρχαίο κόσμο: Ρωμαίοι και Ραββίνοι / Health in the ancient world: Romans and Rabbis

Στη σελίδα Ancient Jew Review δυο πρόσφατα κείμενα πραγματεύονται πτυχές της αρχαίας υγείας και της ιατρικής στο ρωμαϊκό κόσμο γενικά και στα ραββινικά κείμενα αντίστοιχα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: