Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThR/ In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 82:2 (2017)

Udo Schnelle, "Aus der Literatur zum Johannesevangelium 1994–2010 Dritter Teil: Gesamtdarstellungen und Einzelstudien," 97-162 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: