Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JHS / In the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Suderman, W. Derek, "From Dialogic Tension to Social Address: Reconsidering Mandolfo's Proposed Didactic Voice in Lament Psalms"

Δεν υπάρχουν σχόλια: