Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:2 (2017)

Hendrik G. Stoker - Paul Derengowski, "A discussion about the version of the Bible available to Muhammad"

Δεν υπάρχουν σχόλια: