Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

O Daniel Boyarin για την πολιτισμική μετάφραση / Daniel Boyarin on cultural translation

Critical Inquiry 44:1 (2017)

Daniel Boyarin, The Concept of Cultural Translation in American Religious Studies," 17-39 (first page)

Δεν υπάρχουν σχόλια: