Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

H Martha Himmelfarb για τις ιουδαϊκές και χριστιανικές αποκαλύψεις / Martha Himmelfarb on Jewish and Christian apocalypses

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Martha Himmelfarb σχολιάζει το έργο της σχετικά με τις ιουδαϊκές και χριστιανικές αποκαλύψεις: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: