Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Σαργών Β΄ / Sargon II

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο της Josette Elayi σχετικά με τον Σαργών Β΄: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: