Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Γυναίκες και λατρεία στις παύλειες κοινότητες / Women and worship in Pauline communities

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο της Lucy Peppiatt (Westminster Theological Centre) σχετικά με τη συμμετοχή και το ρόλο των γυναικών στις λατρευτικές συνάξεις των παύλειων κοινοτήτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: