Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Itzhak Amar, "The Characterization of Rehoboam and Jeroboam as a Reflection of the Chronicler’s View of the Schism"

Δεν υπάρχουν σχόλια: