Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 21:2 (2017)

  • James N. Carleton Paget, "The Jew of Celsus and adversus Judaeos literature," 201-242 (abstract)
  • Austin Busch, "Characterizing Gnostic Scriptural Interpretation," 243-271 (abstract)
  • Konrad F. Zawadzki, "Syrische Fragmente des Kommentars Cyrills von Alexandrien zum 1. Korintherbrief," 304-360 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: