Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Βιβλιοκρισία: The First Urban Churches 2: Roman Corinth / Book Review: The First Urban Churches 2: Roman Corinth

Η αγαπητή συνάδελφος Laura Nasrallah διαβάζει κριτικά και σχολιάζει το νέο συλλογικό τόμο με εκδότες τους James R. Harrison, L. L. Welborn για την αρχαία Κόρινθο και το ιστορικό πλαίσιο της παύλειας κοινότητας στην πόλη:

James R. Harrison, L. L. Welborn (ed.), The First Urban Churches 2: Roman Corinth. Writings from the Greco-Roman world, Supplement series, 8. Atlanta: SBL Press, 2016. Pp. xvi, 353. ISBN 9780884141112

Reviewed by Laura S. Nasrallah, Harvard University: The Divinity School

Δεν υπάρχουν σχόλια: