Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Abraham O. Shemesh, "Those who require ‘[…] the burning of incense in synagogues are the Rabbinic Jews’: Burning incense in synagogues in commemoration of the temple"

Δεν υπάρχουν σχόλια: