Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Pacifica / In the current issue of Pacifica

Pacifica 29:3 (2017)

Francis J. Moloney, "The Use of χάρις in John 1:14, 16–17: A Key to the Johannine Narrative: In Memory of Dwight Moody Smith," 261-284 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: