Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του PEQ / In the current issue of PEQ

Palestine Exploration Quarterly 149:2 (2017)

  • David Gurevich, "The Water Pools and the Pilgrimage to Jerusalem in the Late Second Temple Period," 103-134 (abstract)
  • David Kennedy, "Losing—and Salvaging?—the Rural Landscape of Graeco-Roman Philadelphia," 135-161 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: