Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Ιουδαϊκές σαρκοφάγοι των ρωμαϊκών χρόνων / Jewish sarcophagi of the Roman times

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Sean P. Burrus έχει αναρτήσει την περίληψη της πολύ ενδιαφέρουσας διατριβής του για τις ιουδαϊκές σαρκοφάγους των ρωμαϊκών χρόνων. Από το υλικό που συγκέντρωσε καθίσταται σαφές ότι οι Ιουδαίοι του ελληνορωμαϊκού κόσμου υιοθετούν τις πρακτικές του εθνικού περιβάλλοντός τους στις ταφές και στις σαρκοφάγους που βρέθηκαν στην Beth She'arim και στη Ρώμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: