Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Ένα νέο βιβλίο για τις ερμηνευτικές μεθόδους / A new book on Bible hermeneutics

Das biblische MethodenseminarΑπό τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο σχετικά με τις ερμηνευτικές μεθόδους προσέγγισης του κειμένου της Αγίας Γραφής. Το πρωτότυπο σε αυτό το βιβλίο είναι ότι σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει παραδείγματα τόσο από την Παλαιά όσο κι από την Καινή Διαθήκη κι έτσι καθίσταται πολύτιμο εργαλείο για σπουδαστές και των δύο μερών της Αγίας Γραφής. Η δομή του κάθε κεφαλαίου είναι πολύ συγκεκριμένη: θεωρία της μεθόδου, περιγραφή των στόχων της μεθόδου, σχετική βιβλιογραφία, δύο παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου, ένα από την Παλαιά κι ένα από την Καινή Διαθήκη, σχετική βιβλιογραφία, συμπεράσματα και προτάσεις διδασκαλίας της μεθόδου μέσα στην τάξη.

Markus Lau / Nils Neumann, Das biblische Methodenseminar: Kreative Impulse für Lehrende (UTB 4612; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017)
364 σελίδες + 14 σχήματα +  10 πίνακες 
ISBN ISBN 978-3-8252-4612-9
34,99 (έντυπο) - 27,99 (ηλεκτρονική έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: