Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Altercatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani

Στο ιστολόγιό του ο Alin Suciu φιλοξενεί τη μετάφραση από το λατινικό του αντιιουδαϊκού διαλόγου Altercatio Simonis Iudaei et Theophili Christiani. Πρόκειται για ένα χριστιανικό κείμενο του 5ου αι. στο πρότυπο του γνωστού Διαλόγου πρὸς Τρύφωνα του Ιουστίνου. Το λατινικό κείμενο έχει εκδοθεί στην J.P. Migne Patrologia Latina 20 (1845) col. 1165-1180, όπου αποδίδεται στον Ευάγριο. Επιπλέον, το κείμενο εκδόθηκε από τον Adolf von Harnack στο Texte und Untersuchungen τόμ. I, 3 (1883), 1-136 (στο archive): 

Δεν υπάρχουν σχόλια: