Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 64:1 (2017)

  • Nelson de Paiva Bondioli, "Roman Religion in the Time of Augustus," 49-63 (abstract)
  • Danny Praet and Annelies Lannoy, "Alfred Loisy’s Comparative Method in Les mystères païens et le mystère chrétien," 64-96 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: