Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:4 (2017)

  • Sang Mok Lee, "The Unknown Exorcist in Mark 9:38–40: A Study of Diversity and Inclusiveness in Early Christianity," 157-167 (abstract)
  • Peter Malik, "Some Notes on the Semantics of οἱ δοκοῦντες in Galatians 2," 168-176 (abstract)
  • Amos Yong, "Back to the Future: Ancient Writings on the Apocalypse for the 21st Century," 177-179 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: