Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Karolien Vermeulen, "The Body of Nineveh: The Conceptual Image of the City in Nahum 2–3"

Δεν υπάρχουν σχόλια: