Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Journal for Late Antique Religion and Culture / In the current issue of Journal for Late Antique Religion and Culture

Journal for Late Antique Religion and Culture 10 (2016)

Josef Lössl, "Theology as Academic Discourse in Greco-Roman Late Antiquity"

Δεν υπάρχουν σχόλια: