Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Scrinium / A new article of biblical interest in the current issue of Scrinium

Scrinium 12:1 (2016)

Carl Johan Berglund, "Understanding Origen: The Genre(s) of the Gospels in Light of Ancient Greek Philology and Modern Genre Theory
,"  181-214 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: