Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:1 (2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: