Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 63:5/6 (2016)
  • Paul Linjamaa, "Savoring Life with an Unsympathetic World View: Sabbath as Rest and Contemplation in Gospel of Thomas Logion 27," 461-482 (abstract)
  • Eyal Regev, "Early Christianity in Light of New Religious Movements," 483-510 (abstract)
  • Robert Hannah - Giulio Magli - Antonella Palmieri, "Nero’s 'Solar' Kingship and the Architecture of the Domus Aurea," 511-524 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: