Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Μία νέα συλλογή αποκρύφων / A new collection of apocrypha

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Eerdmans ένας νέος τόμος όπου δημοσιεύονται σε αγγλική μετάφραση και σχολιασμένα απόκρυφα κείμενα λίγο γνωστά και τα οποία είναι ανέκδοτα. Σύμφωνα με την περιγραφή του εκδοτικού οίκου ο τόμος καλύπτει ένα μεγάλο εύρος, από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες έως και τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας, αποδεικνύοντας έτσι τη δυναμική που έχει η μη κανονική παράδοση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. 

Brent Landau / Tony Burke (επιμ.), New Testament Apocrypha, vol. 1: More Noncanonical Scriptures, Eerdmans 2016
ISBN: 978-0-8028-7289-0
635 Pages
$ 75

Δεν υπάρχουν σχόλια: