Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τευχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:2 (2016)

Paul B. Decock, "Towards Maturity in 1 Peter: Freedom, Holiness, Immortality"

Δεν υπάρχουν σχόλια: